Harika ÖZEL

Psikolog

Özgeçmiş

Harika ÖZEL

Psikolog - Psikodrama Terapisti

Grup Dinamikleri ve Grup Psikoterapisi Temel Eğitimi ve Süpervizyonu, Kognitif ve Davranış Terapileri Teori ve Klinik Uygulama Eğitimi ve Süpervizyonu, Pozitif Psikoterapi ve Pozitif Aile Terapisi temel eğitimini tamamladı. Hacettepe Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’ne özel öğrenci olarak devam etti.

1995 yılında Ankara Grup Psikoterapileri ve Psikodrama Enstitüsünde başladığı eğitimini 2003 yılında İstanbul Uluslararası Zerka Moreno Psikodrama Enstitüsü'nde tamamladı. Bu süreçte yurt içi ve yurt dışındanpek çok eğitmenve terapistle çalıştı.

2009-2019 yılları arasında Madalyon Psikiyatri Merkezi’nde Psikolog olarak çalıştı, halen Madalyon KurumsalPsikolojiOdaklı EğitimMerkezi’nde eğitimvermeye devam etmektedir.

 

Eğitim
 • Üniversite

  Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü

Aldığı Sertifikalar ve Eğitimler
 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi,“Aile ve Evlilik Terapisi” 1. ve 2.Seviye Eğitimleri
 • Humanitarian Assistance Programs, EMDR, Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma Eğitimi
 • ürk Psikologlar Derneği ve Ankara Üniversitesi DTCF Psikoloji Bölümü- X.Ulusal Psikoloji Kongresi, “Grup Psikoterapilerinde Özel Konular” Çalışma Grubu Katılım Belgesi
 • “Psikodrama: Grup Psikoterapisi ve Umut Psikodramada Rüya: Simulasyon Yaklaşımı” Çalışma Grubu Katılım Belgesi, 14-22.09.1998
 • Türk Psikologlar Derneği-EMDR Enstitüsü- “EMDR Kuramsal ve Uygulamalı”Eğitim Programı Sertifikası, 24.04.2000
 • E.Ü.Psikoloji Bölümü-Türk Psikologlar Derneği- XI. Ulusal Psikoloji Kongresi, “Bilişsel Davranışçı Yaklaşımda Yeni Uygulamalar” Çalışma Grubu Katılım Belgesi, 21.09.2000
 • International Zerka Moreno Institude- Center for Creative Development-“Creative Process in Psychodrama” Sertifikası, 15-17.08.2003
 • IThe International Center for Pozitive Psychotheraphy- “Positive Psychotheraphy” Certificate of Attandance, 17-19.05.2004
 • Compos Mentis Psikiyatri, Tedavi, Araştırma, Eğitim Merkezi- “Kognitif ve Davranış Terapileri Kuramsal Eğitimi” Katılım Belgesi, 09.02-12.07.2004
 • Compos Mentis Psikiyatri, Tedavi, Araştırma, Eğitim Merkezi- “Wisconsin Kart Eşleme Testi” ve “İşaretleme Testi” Katılım Belgesi, 26.12.2004
 • The International Center for Pozitive Psychotheraphy- “Positive Psychotheraphy” Certificate of Attandance, 25-26.02.2005
 • Compos Mentis Psikiyatri, Tedavi, Araştırma, Eğitim Merkezi- “Kognitif ve Davranış Terapileri Klinik Uygulama-Süpervizyon Eğitimi” Katılım Belgesi, Ocak 2005-Temmuz 2005
 • Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği- “Kişilik Bozukluklarında Kognitif ve Davranış Terapileri” Çalışma Grubu Katılım Belgesi, 13-14.05.2006
 • stanbul Psikodrama Enstitüsü- İstanbul Uluslararası Zerka Moreno Enstitüsü- “Psikodramada Aile ve Çift Terapileri (Sistemik Terapi ve Psikodrama Entegrasyonu)” Konferansı Katılım Belgesi, 27-29.07.2007
 • İstanbul Psikodrama Enstitüsü-“Psikodrama Grup Psikoterapisi Diploması” Psikodrama Terapist ünvanını almaya hak kazanmıştır.

Eğitimler

DUYGUSAL AÇLIK FİZİKSEL AÇLIĞA KARŞI

Duygusal Yemek Yeme

KORKU DAĞLARI AŞIRIR

Fobilerinizden Kurtulmanın Yolları


Kurumun Diğer Eğitmenleri